Nyílt levél a magyarországi vallásszabadság elnyomásáról - 
Budapest, 2011. augusztus 8.

Viviane Reding Asszony, az Európai Unió alelnöke, jogérvényesülésért felelős biztosa és Thomas Hammarberg Úr, az Európa Tanács emberi jogi biztosa részére


Tisztelt Viviane Reding Alelnök Asszony!

Tisztelt Thomas Hammarberg Biztos Úr!

Alulírottak, az 1970-es és 80-as években a kommunista egypártrendszer emberi jogi és demokratikus ellenzékének részvevői, arra kérjük Önöket, lépjenek fel határozottan a vallásszabadság és más alapvető szabadságjogok védelmében, amelyeket jelenleg komoly veszély fenyeget Magyarországon.

2011. július 12-én, a szavazás előtt mindössze két órával beterjesztett javaslat alapján a Magyar Országgyűlés új egyházügyi törvényt fogadott el, amely megvonta több mint 100 vallási felekezet egyházi státusát.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 10. és Az emberi jogok európai egyezménye 9. cikkének nyílt semmibevételével csupán tizennégy felekezet tarthatta meg egyházi nyilvántartását és az azzal járó jogait.

Megsértve továbbá az állam és az egyház elválasztásának demokratikus normáit, a törvény rendelkezése szerint a jövőben az Országgyűlésben ülő politikai pártok szavazata dönt majd az egyes egyházak elismeréséről.

Az egyházi nyilvántartásban maradó tizennégy felekezet a római és görög katolikus, ortodox, református, evangélikus egyházak, valamint néhány kiválasztott zsidó felekezet, továbbá az unitáriusok, a baptisták, és a Hit Gyülekezete.

A diszkriminációval sújtott egyházak között szerepel – hogy csak néhányat említsünk –  Magyarország összes metodista, pünkösdi, adventi és reform-zsidó gyülekezete, az Üdvhadsereg és Jehova Tanúi, valamint az iszlám, buddhista és hinduista egyházak.

Túl azon, hogy egyetlen éjszaka alatt pária-helyzetbe taszították őket, minden szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatásuktól megvonják a törvényben rögzített eddigi támogatást.

A nyilvántartásból kizárt egyházak közül többen vezető szerepet visznek a hajléktalanok, idősek, szegények szociális gondozásában; romákat, elítélteket, gyermekeket és fiatalokat támogatnak, több tízezer rászoruló embert segítenek. Támogatásuk megszüntetése szociális katasztrófához vezet.

Több kizárt egyház sikeres középiskolákat és felsőoktatási intézményeket működtet, amelyeknek az akkreditációja most megszűnik.

A vallások szabadságának és egyenlőségének leplezetlen megsértésén túl az új törvénnyel nyíltan megtagadják a vallási és a politikai intézmények különválasztását is, amely a húsz évvel ezelőtti demokratikus átmenet egyik vívmánya volt.

A nyilvántartásba vételt a jövőben mind a most kizártaknak, mind az új egyházaknak a kormány egyik miniszterénél kell kérelmezniük, aki majd "kiértékeli" hitvallásukat. A kérelmekhez a titkosszolgálatok beleegyezését is meg kell szerezni. Ha a miniszter hajlandó elfogadni a kérelmet, elküldi a parlamentnek, és a politikai pártok kétharmados többséggel döntenek róla.

A törvény megtagadja a kérelmezőktől az elismertetési folyamat bírói felügyeletét. Automatikusan kizárnak a kérelmezők közül minden húsz évnél kevesebb ideje fennálló vallási csoportosulást. Megsértve személyiségi jogaikat, az engedélyezéshez legalább ezer embernek személyesen kell aláírnia a kérelmet.

Kedves Reding Alelnök Asszony, Hammarberg Biztos Úr!

Mindeddig az EU egyetlen tagállama sem merészelt ilyen szemérmetlenül szembehelyezkedni a vallásszabadság, a törvény előtti egyenlőség, az egyház és az állam szétválasztása elvével, közös Európánk bevett alapjogaival.

Az 1970-es években, amikor Kelet-Európa szovjet uralom alatt állt, hasonló helyzetben csupán annyi lehetőségünk maradt, hogy virrasztást rendezzünk a bezárt vagy lebontott imaházaknál.

Mi az emberi jogok tiszteletében egyesült Európáért küzdöttünk. Vajon hiábavalóak voltak-e reményeink?

Ez a törvény csupán az egyik legutolsó példája az emberi jogok és a joguralom elleni sorozatos, aggasztó magyarországi fellépéseknek.

Őszintén reméljük, hogy az egyházügyi törvény tanulmányozását követően hivatalos vizsgálatot indítanak a minden európait megillető jogok megsértése miatt.

Budapest, 2011. augusztus 8.


Köszönettel és üdvözlettel

Ara-Kovács Attila

Dalos György

Demszky Gábor

Haraszti Miklós

Hodosán Róza

Iványi Gábor

Kenedi János

Konrád György

Kőszeg Ferenc

Magyar Bálint

Mécs Imre

Radnóti Sándor

Rajk László

Szilágyi Sándor

Tamás Gáspár Miklós


Csatlakozók: 

Balogh Gábor (Kakasd), Vájsz Balázs (Hungary), Ertl István (Helmdange), Soós Attila (Veszprém), Erdélyi Ágnes (Budapest), Csabai Tamás (Felsőörs), Probal Dasgupta (Kolkata)               Bányai Péter (Kolozsvár), Márkus Attila (Budapest), Mauro Nervi (Pisa), Kozma György (Budapest), Kálmán Fehér (Bonn), Bakkné Reisinger Orsolya (Szentendre), Eva Bleier (Canada), Magyar Fruzsina (Budapest), Jürgen Zarusky, Dr.  (Dachau), Yulia von Saal (Dachau), Lukács Tamás dr. (Tószeg), Csirke Gábor (Kishartyán), Lipták Györgyné (Szolnok), Joseph Novak (Alhambra), Gyula Bognár, Jr. (Woodland Hills), Erdődi Éva (Budapest) Gál Istvánné (Budapest/Csongrád), Torkosné Kottner Erzsébet (Hosszúpályi), Csirke Józsefné (Szolnok), Dénes Ottó (Pécs) dr. Braun Gabriella (Magyarország), Vági Zsuzsa (Budapest)

CC : www.iprotest. hu - domain owned by László Rajk (1949-2019), Judit Rajk -  in case of use OF CONTENT, please send an e-mail to: iprotest.hu@gmail.com - Thank you!