Budapest Appeal 2011

Appeal to the European  Institutions 
Felhívás az európai intézményekhez

7 January 2011

Magyarország: Közös értékeinket védelmezzék közös törvények

Hungary: Our common values must be secured by common laws

Sk-slovenčina    Pl-polski

Dear Friends,

We the undersigned are members and supporters of the democratic movements that fought against the Communist regimes in Central and Eastern Europe -- fought for our nations to join the community of European democracies. We can never forget the risk of losing basic rights to power-hungry governments.

This time, the destruction of democracy's guarantees is unfolding right before the eyes of the European Union, the very alliance founded to ensure that respect for our common values remains indivisible.

Today, the goal of a Europe united in liberty is in grave danger. What the European Union meant to prevent, and what many thought to be impossible, has now materialized: a full-fledged illiberal democracy inside its own borders -- in Hungary, an EU member state since 2004.

Just 20 years after communism collapsed, Hungary's government, though elected democratically, is misusing its legislative majority to methodically dismantle democracy's checks and balances, to remove constitutional constraints, and to subordinate to the will of the ruling party all branches of power, independent institutions, and the media.

We turn to the European Parliament, the European Commission, and the European Council, as well as to all European governments and political parties that care for Europe's true unity. We call on you to take resolute action to keep our Europe of democracy on track!

It is untenable that binding EU criteria only apply to the economy of member states. It is indefensible that we set benchmarks of compliance with democratic values only until a nation joins the Union, but stand baffled when those values are blatantly disregarded in a member state. 

Our hard-won freedoms need to be made accountable! There exist no common European democratic values if they are not served by a common European law.

We ask the European Institutions not to repeat the mistake that was committed in Hungary: respect for our common values must not be jeopardized for the sake of party political fights or the mistaken prestige of the rotating European Presidency. Conservatives, Social Democrats, Liberals and Greens must unite, just as we the undersigned have, in developing a forward-looking defence against the demolition of Europe's shared democracy. 

Censorship anywhere in Europe is censorship everywhere; the removal of constitutional constraints holds all our nations hostage; the denial of basic rights in one country humiliates all Europeans. Any member nation's shaken trust in Europe's capacity to stand up for democracy will lead to further charges of "democracy deficit" at the European level, and will end up in a global mistrust for Europe's democratic vocation.

We call on European Parliamentarians and Commissioners, on Europe's governments and parties to build clear standards of compliance with the values of democracy: pluralism, freedom of speech, individual liberties, separation of powers, and independence of justice. The European Institutions should be able to name and shame the transgressors, so that our nations may continue to look to the Union for guidance in their daily struggle to keep freedoms alive.


Kedves Barátaink,

Az alulírottak részt vettek a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek elleni demokratikus ellenzéki mozgalmakban. Azért harcoltunk, hogy nemzeteink csatlakozhassanak az európai demokráciák közösségéhez. Nem feledtük el, hogy hataloméhes kormányzatok képesek elrabolni az alapvető jogokat.

Ezúttal egyenesen az Európai Unió szeme láttára rombolják le a demokrácia garanciáit, holott ezt a szövetséget éppen annak a biztosítására hozták létre, hogy közös értékeink oszthatatlanok maradjanak.

Súlyos veszélybe került a szabadságban egyesült Európa célkitűzése. Megtörtént az, amit az Európai Unió hivatott megakadályozni, és amit sokan elképzelhetetlennek tartottak: az Unióhatárain belül, a 2004 óta tagállam Magyarországon, felszámolták a liberális demokráciát.

Mindössze húsz évvel a kommunizmus bukása után Magyarország egyébként demokratikusan megválasztott kormánya, visszaélve törvényhozási többségével, módszeresen leépíti a demokrácia fék- és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmányos korlátokat, és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézményeket és a sajtót.

Az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz és az Európai Tanácshoz fordulunk, továbbá minden olyan európai kormányhoz és párthoz, amelyek számára fontos Európa igazi egysége. Erőteljes fellépésre kérjük Önöket annak érdekében, hogy a demokrácia Európáját ne téríthessék el céljától.

Tarthatatlan, hogy kötelező európai normák csak a gazdaság területén alkalmazhatók a tagállamokra. Védhetetlen, hogy csak a csatlakozás előtt álló országoknak szabunk mércét a demokratikus értékek betartására, de zavarodottan szemléljük csupán, ha egy tagországban nyíltan semmibe veszik ezeket az értékeket.

Számonkérhetővé kell tennünk a nehezen kivívott szabadságjogokat! Közös európai értékrendünk csak akkor valóságos, ha közös jogrend is védelmezi.

Kérjük az európai intézményeket, hogy kerüljék el a Magyarországon elkövetett hibát: ne áldozzák fel a közös értékek tiszteletben tartását pártpolitikai csatározások vagy a soros európai elnökség vélt presztízse kedvéért. A konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, zöldek fogjanak össze -- ahogyan e felhívás aláírói tették -- s fejlesszenek ki távlatos védelmet Európa közös demokráciájának lerombolása ellen.

Ha valahol cenzúra van Európában, akkor mindenütt az van; az alkotmányos korlátok ledöntése minden más nemzetet túszul ejt; az alapjogok megtagadása egy országban minden európai polgárt megaláz.  Ha akár egyetlen nemzet bizalma is megrendül az iránt, hogy Európa képes megvédeni a demokráciát, az a "demokrácia-deficit" újabb vádjához és végül Európa demokratikus küldetésének globális kétségbe vonásához vezet.

Felszólítjuk tehát Európa parlamenti képviselőit, biztosait, kormányait és pártjait, hogy állítsanak fel világos normarendszert a demokratikus értékek -- a pluralizmus, a szólásszabadság, az egyéni jogok, a hatalmi ágak elválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége -- tiszteletben tartására. Az európai intézményeknek képessé kell válniuk arra, hogy megnevezzék és megszégyenítsék a normák áthágóit, s így nemzeteink továbbra is az Unióhoz fordulhassanak iránymutatásért a szabadságjogok megőrzéséért vívott mindennapi harcukban.


Agreed by - Csatlakozók

Agnes Relle (München), Mesterházi Mónika (Budapest), Csaba Árkosi (Tirgu-Mures), Julia Gyenesi (Tirgu-Mures), Charles Gati (USA), Gergely Bikácsy (Budapest), Éva Pataky (Hungary), Ránki Júlia (Budapest), Eva S. Balogh (HU-USA), Dobos Anna, dr. (Szentendre), Révbíró Tamás (Szentendre), Bányai Tamás (Budapest), Ágnes Dorka Nagy (Budapest), András Penczi (HU), Gadó Gábor (HU), Kovács Éva (Budapest), Ole Frahm (Kiel), Elena-Irina Macovei (Iasi), Judith Szilasi (Paris-Budapest), Sulyok Miklós (Budapest), Klara Palotai (New York), András Mohácsi (Budapest), Tardos János (Budapest), Anna Wessely (Budapest), Gábor Bertalan (Budapest), Törzsök Erika (Budapest), Artúr Nádas (Budapest), Jerzy Celichowski (Budapest), Orsolya Milián (Szeged), Tibor Pintér (Budapest), Balla Zsófia (Budapest), Kazár Katalin (Budapest), Adina Babesh (RO), András Salamon (Budapest), Ildikó Vincze (Budapest), Anamaria Pop (HU-RO), Péter Bányai (Kolozsvár-Cluj), Michael Shafir (Cluj), Judit Csáki (Budapest), Tibor Frank (Toronto), Szőke Annamária (Budapest), István Hegedűs (Budapest), Györgyi Havas (Budapest), József Lázár (Budapest), Glavina Vera, Eric Andersen (GB, USA), Dasa Drndic (Croatia), Ferenc Erős (Hungary), Mia Lerm Hayes (Northern Ireland), Péter Mesés (HU), Gábor Szitányi (HU), Bernd Oehler (DE), Evelyn Zupke (DE), Eva Quistorp (DE), Oliver Kloss (DE),Tibor Kovácsy (HU), William Totok (Berlin), Mátyás Eörsi (Budapest), Karl Pfeifer (Wien), Zsuzsa Selyem (RO), Liviu Antonesei (Iasi), Peggy Brill (Israel), Vera Pécsi (HU), Ovidiu Pecican (Cluj-Kolozsvár), Vera Varsa-Szekeres (Budapest), Strelisky János, Paul Marino (Austin, USA), Erzsébet Vojnich (Budapest), László Kálmán, Sándor Radnóti (Budapest), Rainer M. János (Budapest), Hajósi Virág, Magdalena Marsovszky (Munich-Bp), Katalin Sebes (Budapest), Judit Szapor (Montreal), Ildikó Naetar-Bakcsi, (Bécs-Hegymagas) Eva Maszich (Wien), Bárdos Deák Ágnes, Erika Mihálycsa (Cluj-Kolozsvár), Fábri Péter (Budapest), Pál Zoltán (Pécs), Zámbóné Lakatos Mária (Tatabánya), Borbála Blandl (Budapest), Christopher Adam (Ottawa), Steven Totosy de Zepetnek (Boston), Kozák Márton (Budapest), Nádori László (Tapolca), Szabó Zsuzsanna (Budapest), Gyekiczki András (Budapest), Fogarassy Miklós (Budapest), Bashkim Shehu (Barcelona/ Albania), Éva Forgács (Los Angeles/Budapest), Péter Bodor (Budapest), András Lakatos (Tahitótfalu), Vásárhelyi Júlia (Budapest), Tóth Géza (Székesfehérvár), Gregor Adalbert von Hoym (Cologne), Stephan Hilsberg (DE), Taubert István (Zalaegerszeg), Philine Bickhardt (Leipzig), Gosztonyi László (Budapest), Elisa Bertuzzo, Dr. (Berlin), Galambos Kerek Krisztina (Budapest), Joaquim Vieira (Lisbon), Kovács László (Bratislava), Marianne Szegedy-Maszak (USA), Ákos Róna-Tas (San Diego) Szendi Istvánné (Perkáta), Gabriella Komar Wade (Penticton), Losonczy Anna (Párizs-Brüsszel), Patrick Menget (Paris), Adelia da Fonseca-Riès (Lisbon), Helmut Bartussek, Prof. (Irdning), Jozef Bátora (Bratislava), Gyula Bognár, Jr.(Woodlands Hills), András László Tölgyes (Budapest)    Wilheim András (Budapest), Friedrichné Szegedi Edith (Marcali), Douglas Lander (Hemel Hempstead), F. Almási Éva (Budapest), Maria Gyorei Bales (Minneapolis), Zomborácz Zoltán (Budapest), Judy Young Drache (Ottawa), Szentgyörgyi Szilárd (Veszprém), Andrea Livnat (Munich/Tel Aviv), William Horsley (AEJ), Toronyi Zsuzsanna (Budapest), Fatos Lubonja (Albania), Ferdinand Abbate (Mainz), Kóczán Károly (Budapest), Penziás Ágnes (Szentendre), Németh László (Biatorbágy), Maria Jose Mendonça (Lisboa), Heike Oevermann (Berlin), Pierre Karinthy (Jouy en Josas), Karinthy Judit (Jouy en Josas), Zselyke Tófalvi (Budapest), Szöllössy Ágnes (Budapest), Josef Hoppichler, Dr. (Schöngrabern), Hartman Gábor, dr. (Budapest), Ervin Rosenberg (Stockholm), Paweł Laskoś-Grabowski (Wrocław), Czene Ferenc (Los Angeles-Gyula), Jagados Roland (Kaposvár), Hegyiné Morvay Erzsébet (Budapest), Juraj Kušnierik (Bratislava), Farkas Katalin (Budapest), Mathilde Hatzenberger (Brussels), Fehérvári Zoltán (Budapest), Bánky Csaba (Budapest), Kaderják Dániel, dr. (Budapest), Catherine Berindei (Paris), Michnea Berindei (Paris), Magdalena Bernaciak (Budapest), Elisabeth Grabow (Budapest), Mary Pearson (Toronto), Marta Donhefner-Wojtkiewicz (Cracow), Florence La Bruyere (Paris), Závada Pál (Budapest), Siklósiné Patay Edit (Budapest), Michal Vasecka (Bratislava), Németh Ilona (Szlovákia), Bohdan W. Oppenheim (Los Angeles), Mécs Imre (Budapest), Magyar Fruzsina (Budapest), Paweł Kwaśniewski (Warszawa), Gémesi Károly (Nové Zámky), Kristin Schwamm (Göttingen), Armin Ruch (Villingen-Schwenningen), Annabella Horányi (Budapest), Tomáš Strážay (Bratislava), Berglind Ósk Bergsdóttir (Iceland), Délia Popa (Louvain-la-Neuve), Lengyel László (Budapest), Elisabeth von Dücker, Dr. (Hamburg), Angela Hahn (Zell am See), Fisch Gábor László (HU), Françoise Leclercq (Bures sur Yvette), Délia Popa (Louvain-la-Neuve), Peter Kasza (Berlin), Bodánszkyné Gáborján Edit (Budapest), Bernd-Rainer Barth (Berlin), Tverdota Gábor (Budapest), David Abraham Dr. (Coral Gables, USA), Teodor Cornel Raceanu (Craiova), Danuta Glondys (Krakow), Rainer Springenschmid (Vienna), Magda van der Ende (Amersfoort), Hódi János István (Budapest), Brigitta Kreuzer-Seiler (Zürich), Louis Bernier-Heroux (Quebec City),  Kostas Antonakis (Paris), Michaela Terenzani (Bratislava), Anna Kowalska (Krakow), Shlomo Avineri (Jerusalem), Joanna Grzymała-Moszczyńska (Krakow), Lucie Voženílková (Olomouc), Myroslav Marynovych (Lviv), Romilda Gomes Pinheiro (Joāo Pessoa), Mártonffy Marcell (Budapest), Julia Veres (Amsterdam-Bp), Anna Nagel (Neukirchen-Vluyn), Hans-Christian Oeser (Berlin), Guy Sorman (Paris), Kathinka Dittrich van Wering Dr. (Köln), Iványi Gábor (Budapest), Marc de Jong (The Hague), Jan Kavan (Czech Republic), Mircea S. Bozan (Eilwangen), Carl-Friedrich Höck (Berlin), Sebők Géza (Pozsony-Luzern), Rózsa Natália (Berlin-Budapest), Bródy János (Budapest), Ana Maria Zahariade (Bucharest), Ulrike Ascher (Ireland/Germany), Julia Erzberger (Berlin), Dagmar Galin (Saint-Bonnet de Bellac), Marta Bednarczyk (Poland), Zágonyi Gyula Dr. (Göd), Zágonyiné Dr. Asztalos Judit (Göd), Cseresnyési László (Japan), Elisa Satjukow (Germany), Krzysztof Bojarczuk (Nowy Sącz), Carlos Ivàn Ortiz Abiàn (Madrid), Olaf Schwencke (Berlin), Kovács Kázmér (Sepsiszentgyörgy-Bukarest), Ramel Jean (Strasbourg), Ramel Marta (Strasbourg), Müller Viktória Éva (Budapest), Gerhard Marquardt (Eschwege), Juraj Stem (Bratislava), Wolfgang Klotz (Frankfurt/Belgrade), Sarah Isabel Kelemen (Hamburg), Parti Nagy Lajos (Budapest), Oleg Bernaz (Louvain-la Neuve), Cécile Kovácsházy (Paris), Kalman Ervin Nagy (Budapest), Andreas Wagner, Dr. (Frankfurt am Main),   Carl Henrik Fredriksson (Wien), B. Gáspár Judit (Budapest), Hans Dieter Zimmermann, Dr. (Berlin), Kaskötő István (Niagara Falls), Bohus Klára (Niagara Falls), Galambosné Szokoly Mária (Budapest), Körmendi Zsuzsa (Budapest), Dick Addicks (Stuttgart), Laszlo Bastyovanszky (Victoria, CA), Kis Ádám, Dr. (Bicske), Bódás Sándor (Budapest), Tóth Tamás (Budakeszi), François Laur (France), Pünkösti Péter (Budapest), Thibaud Marijn (Paris), Antal Éva (Kerepes), Elisabeth Zeller (Innsbruck), Sz. Gábor Ágnes (Budapest), Magyar Katalin (Budapest-Óbuda), Zölei Józsefné (HU), Gwénäel Glatre (Port-Sudan), Gáspár Tamara (Dunaharaszti), Lang Tamás (Nové Zámky), Szaszkó Rózsa (Jászberény), Kürthy Tamás (Budapest), Haász István (Budapest), Eva Anna Vas (Budapest-Washington), Janos J. Gertler (Washington), B. Kiss Tamás (Budapest), Kodayné Tóth Margit (Monor), Petschnig Mária Zita (Budapest), Molnár Éva (Márokföld), András Borgó, Dr. (Innsbruck), Brendan O'Hanrahan (Scotland), Beck György (Budaörs), Emmanuel Matthys (Brussels), Gergely Csibra (Budapest), Kiss Tamás István (Budapest), Steven Polgár (Wallingford, USA), László Éva, Istvan B. Gereben (USA), Andras Janossy (Budapest), János Pataki (Budapest), András Göllner (Montreal), Julia Szilagyi (Cluj-Kolozsvar), Katalin Ungvári (HU), Zoltán Fleck (Budapest), Kalliope Bakirdzi (Budapest), Borbala Kriza (Budapest),Tamás Fodor (Budapest), Eva Varhegyi (Budapest), Balázs Váradi (Budapest), Eszter Pásztor (Budapest), Thomas Deri (Cincinnati, USA), Kálmán Fehér (Bonn), Maria Heller (Budapest), Anna Neumann (Budapest), Brian McLean (Budapest), György C. Kálmán (Budakeszi), Murányi Sándor (Budapest), Judit Gervai (Budapest), Iván Andrassew, Miklós Szűts (Budapest), Magda Dés (Budapest), András B. Vágvölgyi (Budapest), Zoltan Vamos (Florida, USA), András Bíró, Csákó Mihály (Vác), Imre Szeman (Edmonton, CAN), Bőhm András (Budapest), Markovits Emese (Budapest), Markovits Tamás (Budapest), Markovits Éva (Budapest), Evelyn Zupke (Hamburg), Gitta Rajnai, Hetés Andrea (Budapest), Bartus László (New York), FeHér AlpHréd (Budapest), Volosin Hédi (Budapest), János Kárpáti (Budapest), Németh Krisztina (Budapest), Tibor Jaeger (Stockholm), Nina Halker (Hamburg), Julia Deri (Budapest), Csernus Elza (Brussels), Kürti Judit (Budapest), J.A. Tillmann (Budapest), Rényi András (Budapest), Sipos Ágnes (Budapest), Gregor Mayer (Belgrade), Christian Hiel (Austria), Marlene Kadar (Toronto), Bali Sándor (Budapest), Sellei Iván (Budapest), Kleb Attila (Budapest), Kováts Kriszta (Budapest), Ágnes Dede (Debrecen), Falus Ferenc (Budapest), Rozsnyai Márta (Csobánka), Dettre Gábor (Brüsszel), Kerekes Judit Pfizer (Brüsszel), Groó Judit (Budapest), Rózsa Péter (Budapest), Florin Iaru (Bucharest), Netz Tivadar (HU), Erdei Péter (Szolnok), Pikó András (Budapest), Rózsa Mihály (Budapest), Benedek Iván (Budapest), Peter Sipos (Montreal), Marius Ciortan (Thame, UK), Szukits Rezső (Sopron), Por Peter Sandor (Toronto), Komoróczy Géza (Budapest), Kiss Péter Pál (Budapest), George Polgar (Haverford, USA), Kádár Judit (Budapest), Falus Vera (Budapest), Jakob Hartmann (Hamburg), Szöllősi Ferenc (Budapest), Bálint Molnár (Páty), Derdák András (Paris), Szendi István (Perkáta), Gáll Tibor (Berlin), Horváth Katalin (Budapest), Heike Flemming (Berlin), Batár Attila (Paris), Radnóti Zsuzsa (Budapest), Eisenstein Adele (Budapest), Rachel Mikos (Praha), Julia Cserba (Paris), Tóth Anna (Budapest), Judith Vince (Budapest), Bertalan Katalin (Budapest), Ramona Ambs (Heidelberg), Laurence Roman (UK), Ujhelyi Attila (Budapest), Futó Péter, Dr. (Budapest), Hévizi Ottó (Budapest), Forgách András (Budapest), Ondřej Srba (Praha), Wilhelm Móni (Budapest), Meszéna Géza (Budapest), Kerstin Wittenbrink (Cuxhaven), Bill Emmott (UK), Váradi Júlia (Budapest), Kondor Ádám (Budapest), Bódi Anikó (Budapest), Andrea Puková (SK), Katarína Zacharová (SK),  Robert Puk (SK), Michael Tyrala (SK), Nóvé Béla (Budapest),  Buru Péter (Brüsszel), Johann Knigge (Kiel), Kornis Mihály (Budapest), Agnes Fodor (Budapest), Bánfalvy Veronika (Budapest), Bánfalvy Ákos (Budapest), Eszter Denes (Budapest), Tóta József (Budapest), Rádai Eszter (Budapest), Klára Kočková (Prague), Tolmár Klára (Budapest), Bodor Johanna (HU), Yvette Biro (Paris), David Watts (London), William S. Shepard (USA), Mayer Dániel (Budapest), Hermann Zsuzsa (Budapest), Köböl Vera (Budapest), Kerstin Gierke (Berlin), András Kelemen (Göd), Kováts Attila (HU), Genti György (Budapest), Peter Litvanyi (Boulder, USA), Gina Böni (Budapest), Timea Djerdj (Budapest), Klaus Lindig (Weinheim), János Vető (Danmark), Garda Ágnes (Budapest), Vörös Miklós (Budapest), Bosnyák Magda (Budapest), Litván Károly (Budapest), Várhegyi Ákos (Szentendre), Körmendy Ferenc (Budapest), Kulcsár Dalma (Budapest), Valló Ágnes, dr. (Budapest), Rita Bozi (Calgary), Ákos Judit (Budapest), Kóczán Zoltán (Sopron), Gabor Varga (London), Anna Godzwon (Warsaw), Johannes Dolecek (Fürth), Mórocz Istvánné (Sopron), Lydia Djerdj (Bayreuth), Mircea Kivu (Bucharest), Aniko Lengyel (Hannover), Katharina Kloss (Paris), Katharina Picandet (Hamburg), Somogyi Anna (Budapest), Andrea Theis (Köln), Gerhard Weig (Berlin), Daniel Hegedűs (Budapest), Holger Kulick (Berlin), Kocsor Judit (Budapest), Solt Jánosné, dr. (Budapest), Solt János, dr. (Budapest), Gulyas Attila, Dr. (Budapest), Helmuth A. Niederle (Austria), Marianne Kiss (Budapest), Andrew Horvat (Kyoto), Butkai Enikő (Budapest), Joanna O Dae (Poland), Borvendég Zsuzsanna (Budapest), Dezsényi Katalin (Budapest), Bolla Károly (Fülek), Dietmar Geyer (Isemhagen), Magdalena Siwek (Poland), Branislav Makúch (Praha), Kovács Marianna (Budapest), Krzysztof Biskupski (Otrebusy), Kiss Katalin (Budapest), Adam Horváth (Prága), Széll György (Budapest), Piotr Dutkiewicz (Ottawa), Thomas Ammer (Euskirchen), Boor Ádám (Budapest), Ulrike Schmidt (London), František Kutlík (Slovakia), Paulina Tulińska (Warsaw), Anna Stein (Paris), János Boór (München), Forgács András (Budapest), Kende Ágnes (Budapest), Markus Pointner (Austria), Varsányi Anikó (Budapest), Örkény Antal (Budapest), Hanák Katalin (Szentendre), Süle Károly (Tatabánya), Zánkay András (Pécs), Cserba János (Paris), Jakub Derkowski (Poland), Forgács Marianna (Budapest), Zentai Györgyné (HU), Judith Komar (Penticton, CAN), Bernd Markowsky (Porto), Andrei Oisteanu (Bucharest), Szabó Balázs (HU), Trummer Valéria (HU), Hochbaum Pál (Törökbálint), Gárdai Kinga (Budapest), Zentai Károly (Budapest), Sándor Zsuzsa (Budapest), Marianne Szalay (Budapest), Andrzej Jakiel (Gdańsk), Gabriel Andreescu (Bucharest), Andrzej Gorayski (Warsaw), Pedru Mária (Wien), György Károly (Szentendre), Szabó Endre (Budapest), Zsebesi Zsolt (Budapest), Kalina Zsuzsa (USA), Harry Lemon (Rotterdam), Therese Kosowski (Wiesbaden), Barbara Vassis (Colorado), Solt Eszter (Budapest), N. Tóth Anikó (Ipolyság/Šahy), Béres Gábor (Ipolyság/Šahy), Stephan Kahler (Vienna), Kováts Eszter (Budapest), Benjamin Spatz (Hamburg), Pogány Ira (Budapest), Piotr Brzoza (Wroclaw), Dandoy Györgyi (Amszterdam), Moduna Zsuzsanna (Budapest), Krzysztof Podemski (Poznań), Eva Fajčíková (Šahy), Susanne Lerm, Dr. (Dresden), Christoph Gupta (Berlin), Schmal Alexandra (Budapest), Pohárnok Mihály (Budapest), Hanna Gross (Germany), Katrin Stender (Hamburg), Gesa Giesing (Berlin), Piotr Mormul (Warsaw),, Kárász Péter (Budapest), Jochen Krüger (Leipzig), Therese Halmos (France), Fero Guldan (Svätý Jur), Eva Guldanova (Svätý Jur), Ion Vianu (Romania), Beatrix Jourdan (Dakar), Ana Pantea (Kolozsvar), Nagy Edit (Budapest), Anna Lena Grau (Hamburg), Maria Loky (Budapest), Csaba Szaló (Brno), Sabine Mohr (Hamburg), Birte Flint (Berlin), Zsebe László (HU), Dusan Ondrusek (Bratislava), Nikolaus Kollin (München), Kóka János (Budapest), Gernot Sauer (Wien), György Ziaja (Csömör), Molly Brown (Boulder, USA), Gerd Bode (Budapest), Földes Imre (Budapest), Mónus Kinga (Budapest), Klaas Eldering (Velp), Fernando Mezzetti (Milan), Juhász Kata (Budapest), Szendrei Éva (New York), HyunSook Yun (Japan), Pasquale Calone (Paris), Andrei Cornea (Bucharest), Stefan Hoch (Budapest), Dabóczy Krisztina (Budapest), Jeanette Wibmer, Dr. (Zürich), Norman Ajari (Toulouse), László Zoltán (Jobbágyi), Helga Leszko (Germany), Grégory Chevalier (France), Lisa Bauch (Potsdam), Barbara Lang (Hamburg), Csík Rita (Budapest), Dan Perjovschi (Bucharest), Philipp Schäfer (Munich), Molnár Zsóka (Budapest), Evgenia Ivanova (Budapest), Katarzyna Guziak (Krakow), Jana Hrckova (SK-CZ), Simon Lászlóné (Budapest), Daniel Bunn (Budapest), Michał Komar (Warszawa), Jochan Becker (Berlin), Susan George (French citizen), Karen Margolis (Berlin), Krzysztof Bobiński (Warsaw), Rien Verhoef (Amsterdam), Bela Kohner (Haifa), Szigeti Péter (Szada), Bozena Busova, Dr. (Bratislava), Galát János (Csabacsüd), Grünberg Ferenc (Constanta), Susanne Scherrer (Rostock), Kerstin Pauquet (Ireland), Anca Oroveanu (Bucharest), Jens Kaad (Bonn), Jan Sowa dr. (Kraków), Sárdi A. Zoltán (Budapest), Litványi Károly (Tököl), Bognár Viktória (Budapest), Romulus Bucur (Brașov), Victoria Harms (Pittsburg), Andrew Behrendt (Pittsburg), Tobias Hülswitt (Berlin), Hlavatý Kitti (Pozsony), Dumbrava Florin (RO), Tine Tillmann (Berlin), Adrian-Florin Balteanu (Bucuresti), Rudolf Gruber (Wien), Krzysztof Rutkowski (Warsaw), Sárdi Zoltán (Budapest), Mircea Serban, Katharina Reinhold (Köln), Szirmai János, dr. (Budapest), Simó Veronika, dr. (Budapest), Tomasz Stefanicki (Wroclaw), Tamás Ferenc (Budapest), Hűvös Imre (Budapest), Hűvös Imréné, Dr. (Budapest), Péteri János (Budapest), Pál Rózsa (Budapest), Karakó József (Budapest), David Bartos (Boulder-Colorado), Varga Mihály (Budapest), Moka Farkas (Hamburg), Dieter Schlesak, Dr. (Camaiore), Bándi Béla (Budapest), Farkas Renáta (Budapest), Stephen Tree (Berlin), Flora Tree (Berlin), Diana Dodd Dr. (Spain), Lax Tamás (Budapest), Andreas Ramshorn (Berlin), Peter Finkelgruen, Marcel Matthies (Halle), Stefanie Golisch, Dr. (Monza), Juhász Kata (Budapest), Christina Viragh (Roma), Nancy Morell (Boulder, USA),  Bodó Zoltánné (Tamási), Paweł Michałek (Poland), Hans Poppel (Germany), Udo Scheer (Stadtroda), Baranyai Csongor (Berlin), Gizella Koppany (Berlin), Siegl László (Baracska), Uta Herz (Berlin), Albert Harms Dr. (Meerbusch), Heide Traninger (Steyr), Erica Fischer (Berlin), Kovács Levente (Budapest), Kartal Zsuzsa (HU), Balogh József (Patapoklosi), Turóczi Béla (Siófok), Maren Wesselow (Berlin), Anne Wiebelitz (Jena), Szendi Istvánné (Perkáta), Les Levidow (UK), Aapo Laaksonen (Berlin), Clinton Attaway (Budapest), Németh Anita, Dr. (Budapest), Lynn Schöppler (Bremen), Krisztina Houlton (Houston), Xavier Richet (Paris), Jean-Marc Avrilla (Paris), Patrick Renaud (Sorbonne), Krokovay Zsolt (Pécs), Maár Judit (Budapest), Matthias Fischer (Germany), Gabrielle Napoli (France), Aradi Péter (Budapest), Eva Fajčíková (Šahy), Bajzát Mária (HU), Matalin Sándor (HU), Kállai Zoltán (Budapest), Matthias Krämer (Germany), Renate Ahrens (Dublin), László Tengelyi (Wuppertal), Eörsi László (Budapest), Márton Ágnes, Orbán Júlia (Budapest), Nagy Sándor, Dr. (Budapest), Gesine Claus (Hamburg), Vásárhelyi Mária (Budapest), Varga András (Budapest), Julia Sonnevend (New York), Réka Tóth (Budapest), Radu Eugeniu Stan (Budapest), Monica Jitareanu (Hungary),Irène Bourquin (Zürich), Irmgard Hunt, Reinhard Klimmt (Germany), Utz Rachowski (Germany), Gylfe Schollak (Germany), Franck Fischbach (Nice), Andrew Szende (Toronto), Dénes Tamás (Budapest), Helga Trüpel (Bremen-Brüssel), Barbara Safarova (Paris), Gecse Jolán (Budapest), Korányi Tamás (Budapest), Pécsi Júlia (Budapest), Rédei Éva (Budapest), Krizsán Viktor (Budapest), Liszka Zsuzsanna (Budapest), Pajor Róbert (Budapest), Pajorné dr. Tóth Ilona (Budapest), Kolos Tamás, Holics Klára, Kolos Péter, Kolos Judit, Mézes Csaba, László Geréb (Budapest-Wien), Pünkösti Árpád (Budapest), Szentirmay László (Budapest), Peter Ipper (Budapest), Halász Géza (Dunakeszi), Somlai Zsuzsa (Budapest), Böjte József (Budapest), Mayer István (Budapest), Koday László (Monor), Andai György (Érd), Sándor Kodrucz (Budapest), Dudás Jenőné, dr. (Monor), Köves József (Budapest), Farkas Katalin (Budapest), Tauber Béla (Budapest), Robert Nicolette (Göd), Németh Zsóka (Budapest), William Kosaras (Canada), Fölkel Róbert (Budapest), Várkonyi Tímea (Budapest), Seres Péter (Budapest), Szabó Lászlóné, Szomor Éva (Budakeszi), Hay Irén, dr. (Budakeszi), Kővári Kati (Budapest), Valkó Tamás (Budapest), Kiss Péter (Budapest), László Judit (Budapest), Nemes László, Dr. (Melbourne), Csallóközi Éva, Eva Klein (Stockholm), George Klein (Stockholm), Gabnai Ferenc (Budapest), Gál Zsuzsa (Budapest), Balogh Veronika (Budapest), Annus Gábor (HU), Pereira Rui (Lyon) Glavina Vera (Budapest), Deák Péter (HU), Paulik Éva (Budapest), Tokai Lászlóné (Tát), Jemnitz Katalin (Budapest), Kovács Adrienn (Érd), Flesch Andrea (Budapest), Halász Kálmánné (HU), Uray Piroska (Budapest), Csehné Kiss Judit, Dr. (Budapest), Eva Dickson (Stockholm), Shoichi Matsuba (Kobe), Sophie Kepes (Paris), Christophe Solioz (Geneva), Körmendi István, Dr. (Budapest), Bertrand Givelet (Orléans), Bánfalvy Tamás (Márokföld), Gabriel Rockhill (Villanova), Dr. Körmendi István (Budapest), Körmendi Klára (Budapest), Paolo Quintili (Rome), Gyalai István (Bécs), Nadine Englhart (Germany), Günter Kunert (Germany), Freya Klier (Germany), Fred Viebahn (USA), Gabrielle Alioth (Ireland), Guy Stern (USA), Peter Finkelgruen (Germany), Sigmar Schollak (Germany), Markus Breitfeld (Germany), Paul Tischler (Germany), Daniel Cil Brecher (The Netherlands), Hans-Christian Oeser (Germany), Daniel Vaněk (Praha), Jana Dvořáková (Czech Republic), Hermann Zsuzsa (Budapest), Rainer J. Hanshe (New York), Reindert Visser (Nederland), Varga Máté (Budapest), Vajda Zoltán (Budakeszi), Milan Kajo Zboril (Banska Bystrica), Anna Karailieva (Banska Bystrica), Oana Preda (Bucharest), Hans Andersson (Sweden), Vasko Raychinov (Kardzhali), Zsuzsa Baross (Canada), Biljana Zasova (Strasbourg), Vecseg Ilona (Budapest), Soproni Anna, Dr (Hungary), Kozák Gyula (Budapest), Sós Péter (Budapest), Ionel Dobre (Romania), Petru Botnaru (Moldova), Nicolae Cuta (Romania), Louis-Marie Bosseau (Angers), Manuel Maarek (Paris), Léonore Charpentier (Lille), Claire Perrier (Toulouse), Ivaylo Ditchev (Sofia), Evelyne Gerard (Bordeaux), Badila Ioan (Romania), Rodica Palade (Romania), Sorin Iliesiu (Romania), Mariana Celac (Romania), Magda Carneci (Romania), Andrea Pora (Romania), Vladimir Tismaneanu (USA), Catalina Chiricuta (Romania), Rodica Culcer (Romania), Ovidiu Pcican (Romania), Dumitru-Mircea Buda (Tirgu-Mures), Dan Perjovschi (Romania), Radu Filipescu (Romania), Pasculea Marius (Romania), Zamfir Romulus (Romania), Kollar Zoltan (Timisoara), Kassovitz Tamas (Ploiesti), Ana-Maria Grigoriu (Romania), Alexandru Trifan (Romania), Mircea Ciocaltei (Romania), Ana Ciucan Tutuianu (Romania), Alexandru Ghillis (Romania), Ion Magiru (Romania), Andrei Oisteanu (Romania), Mircea Serban (Romania), George-Felix Leu (Switzerland), Alexandru Binescu (Romania), Camelian Propinatiu (Romania), Armenean Mircea Viorel (Romania), Daniel Dunose (Romania), Rotaru Constantin (Romania), Cojocaru C. (Romania), Mircea s. Bozan (Germany), Nagy Tiberiu (Romania), Liviu Constantinescu (Romania), Dr. Alexandru Bozan (Romania), Homeniuc Marina (Romania), Irimia Ana (Piatra Neamt), Doina Popescu (Romania), Diana Fulger (United Kingdom), Brian McLean (Budapest), Lázár Péter (Siófok), Gelei Anna (Budapest), Lázár József (Budapest), Forrai Gábor (Budapest), Melinda Pap (Montreal), Dr. Christopher Pollmann (Metz), Pánger Imre (Vindornyafok), Bergendi Ciprián Ferenc (Budapest), Daniela Apostol (California), Balogh Gábor (Kakasd), Vájsz Balázs (Hungary), Ertl István (Helmdange), Soós Attila (Veszprém), Erdélyi Ágnes (Budapest), Csabai Tamás (Felsőörs), Probal Dasgupta (Kolkata), Bányai Péter (Kolozsvár), Márkus Attila (Budapest), Mauro Nervi (Pisa), Kozma György (Budapest), Kálmán Fehér (Bonn), Bakkné Reisinger Orsolya (Szentendre), Eva Bleier (Canada), Jürgen Zarusky, Dr.  (Dachau), Yulia von Saal (Dachau), Lukács Tamás dr. (Tószeg), Csirke Gábor (Kishartyán), Lipták Györgyné (Szolnok), Joseph Novak (Alhambra), Gyula Bognár, Jr. (Woodland Hills), Erdődi Éva (Budapest) Gál Istvánné (Budapest/Csongrád), Torkosné Kottner Erzsébet (Hosszúpályi), Csirke Józsefné (Szolnok), Dénes Ottó (Pécs), Vági Zsuzsa (Budapest), Nagy Lajos (Budapest), Lax, Mordechai Tamás (Kakucs), Varsányi Mari (Amszterdam) Dósai József (Sopron), Dósai Józsefné (Sopron), Bánky Beáta (Sopron), Steven Fodor (USA), Szenes Eszter (Sydney), Lepsényi József (Székesfehérvár) Korányi Tamás (Budapest), Nicholas Kabcenell (USA), Swaan van Iterson (Amsterdam), Dr. J. Michael Robertson (Warsaw, Va.), John J Friesen (Vancouver), Barry Loewer (New Brunswick-Budapest), Balog Katalin (New York), Adele Eisenstein (Budapest), Horn Gabriella (Magyarország), Marylyn Leet (Maryland), Mérő Vera (Budapest), Kathleen Gifford (New York), Tomáš Kočnar (Praha), Rácz Erzsébet (Berlin), Tjebbe van Tijen (Amsterdam), Nagy Jánosné (Tárnok), Kissné Kárpáti Éva (Budapest), Baross Katalin (UK), Peter Konincks (France), Toronyai Gábor (Budapest), Arjan Brogt (Amsterdam), Oda Overhage (Bochum), Anne Mollema (Leiden), Anita Hajdu (Köln), Isabelle Valade (Paris), Dennis Hofs (Enschede), Anna Šabatová (Czech Republic), Pavel Koudelka (Czech Republic), Tereza Šímová (Liberec), Martin Šimsa (Litoměřice), Juliane Debeusscher (Barcelona), Maja Savic-Bojanic (Bosnia and Herzegovina), Jennifer Domnick (Norderstedt

CC : www.iprotest. hu - domain owned by László Rajk (1949-2019), Judit Rajk -  in case of use OF CONTENT, please send an e-mail to: iprotest.hu@gmail.com - Thank you!